Kadra pedagogiczna

Liczba odwiedzających: 697

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej  w roku szkolnym 2021/2022

Maliszewska Marta – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Biernat Anna – nauczyciel etyki

Brodnicki Konrad –  nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VI

Czerkas Emilia  –  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III

Gajda Magdalena – wychowawca świetlicy, wychowawca klasy IV

Gancarz-Pławczyk Eliza – psycholog

Głębocka Agnieszka –  neurologopeda

Jankowska Barbara – nauczyciel muzyki

Kaznowska Ilona – nauczyciel języka niemieckiego

Kijak Anna – nauczyciel wspomagający

Kotowska Krystyna – nauczyciel religii

Kujawa Marlena – nauczyciel biologii i wychowania do życia w rodzinie

Kustroń Ewelina – nauczyciel chemii i fizyki

Mańk Anna -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I

Michalska Karolina – nauczyciel geografii, przyrody, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy VIII

Mierzejewska-Jaros Małgorzata – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Nożyńska Urszula – nauczyciel plastyki i techniki, wychowawca świetlicy

Ogrodzka-Gradek Agnieszka – nauczyciel języka angielskiego

Pisarek Ewa  – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II

Redzińska vel Rydzyńska Dorota – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Tańska-Wątkowska Iwona – nauczyciel matematyki, wychowawca klasy VII

Tomaszewska Anna – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V

Wardak Joanna – pedagog

Wiatrzyk Piotr – nauczyciel informatyki

Woźnicka-Nowińska Eliza – nauczyciel języka polskiego